Logo základní školy St. Město

Informace o základní škole

ilustrační foto

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy se nachází ve středu obce Staré Město. Součástí základní školy a mateřské školy jsou dvě budovy. V první budově se nachází základní škola a ve druhé budově mateřská škola. Obě budovy jsou staršího charakteru,ve kterých postupně dochází k potřebným rekonstrukcím, a jejíž nedílnou součástí jsou velké zahrady s mnoha herními prvky – pískoviště, věží se skluzavkou, různé průlezky a šplhadla, které děti využívají na sport i relaxaci.

Základní škola se nachází ve středu obce, v dvoupatrové budově. V obou patrech se nachází učebny – kmenové třídy, v prvním patře je dále družina, herna pro děti s trampolínou a žákovská knihovna, ve druhém patře se nachází odborná učebna- počítačová učebna, sklad učebnic, sborovna a učitelská knihovna. Žáci ze základní školy navštěvují školní jídelnu, která není součástí základní školy, ale nachází se v budově mateřské školy.

Ke sportování a využívání volného času žáci často navštěvují rozsáhlý sportovní areál, který je umístěn nedaleko naší školy.

Přednosti malotřídní školy

  • Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole
  • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům
  • Mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka
  • V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (šikana, kouření,…..)
  • Ve škole je daleko lepší spolupráce malých a větších dětí, děti se učí vzájemně si pomáhat, spolupracovat, respektovat, pracovat samostatně, což je obrovská výhoda pro další studium
  • Škola je otevřena vůči rodičům a veřejnosti
  • Velmi úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem

Základní škola nabízí spoustu sportovní, kulturních a mimoškolních aktivit.

Sportovní aktivity : lyžařský výcvik, plavecký výcvik, bruslení od podzimu do jara jednou za 14 dní v odpoledních hodinách(po vyučování), návštěva Jezdeckého klubu Útěchov, bruslení v Rehau aréně na in-linech bruslích, turistické vycházky

Kulturní aktivity : návštěva místní knihovny jednou za měsíc, návštěva divadel – Janáčkovo divadlo Brno, Mahenovo divadlo Brno, spoustu divadelních představení ve škole

1. Historie školy
2. Zaměstnanci
3. Rozvrhy hodin
4. Organizace školního roku 2016/2017
5. Roční plán šk. rok 2015/2016


Napsal L. Souček, tisk, přečteno 3126x

Design by: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo) & lusoft © 09/2012       Stránky běží na RS2 RC 5.3